19 grudnia 2023 roku we Wrocławiu Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur  przejął od Pana Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Jarocha, prezydencję w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej.