Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku. Po raz pierwszy gremium to obradowało w dniach 25-26 czerwca 2009 roku w Mrągowie.

Działa na postawie Regulaminu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, przyjętego Uchwałą nr 9/09/21 Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw 10 września 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Konwentu Przewodniczących  Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z tym dokumentem głównym zadaniem Konwentu jest pomoc w realizacji zadań statutowych ZWRP oraz prezentowanie ich na forum Związku i poszczególnych sejmików, podejmowanie inicjatyw na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego.

Do zadań Konwentu należy także inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw.

Konwent Przewodniczących tworzą przewodniczący sejmików wszystkich województw. Przewodniczącym Konwentu jest Przewodniczący Sejmiku Województwa sprawującego prezydencję, która trwa pół roku.  

W posiedzeniach Konwentu uczestniczą z głosem doradczym Dyrektorzy Biur/Kancelarii Sejmików.

Województwo Dolnośląskie sprawuje prezydencję w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej w drugim półroczu 2023 roku.

Regulamin Konwentu Przewodniczących Województw RP (jako załącznik)

Skład Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Andrzej Jaroch
 • Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Elżbieta Piniewska
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Jerzy Szwaj
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego – Wacław Maciuszonek
 • Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego – Iwona Koperska
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Jan Tadeusz Duda
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Ludwik Rakowski
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego – Rafał Bartek
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Borcz
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – Bogusław Dębski
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego – Jan Kleinszmidt
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego – Marek Gzik
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Arkadiusz Bąk
 • Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego – Bernadeta Hordejuk
 • Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Małgorzata Waszak – Klepka
 • Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Teresa Kalina

Do pobrania: